LOF 2018 DETI_Duo-T_FUS

Rozhodcovia:

Skr. Meno Počet hlasov
A Pavlína Véle (CR) 1
B Kamila Koběrská (CR) 1
C Eva Moravčíková (SR) 1
D Janette Ružbarská (SR) 1
E Eva Ohraďanová (SR) 1

Hodnotenie kôl:

Kolo Št.č. Meno ABCDE S P/N
F 8 Jasmina (fus) 54744 - -
F 9 Fantasy Orient Ajzal (klas) 87887 - -
F 10 Duo Nat‡lka a Laurika (folk) 36332 - -
F 11 Duo Esterky (fus) 43223 - -
F 12 Adel & Nina (fus) 11111 - -
F 13 Danka a Nika (fus) 65558 - -
F 14 AndžlskŽ sestry (fus) 78666 - -
F 15 Jasmina (bolly) 22475 - -

Skating:

Št.č. ABCDE 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Umiestnenie
8 54744 ---- ---- ---- 3/12 ---- ---- ---- ---- 5
9 87887 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2 5 8
10 36332 ---- 1 4/11 ---- ---- ---- ---- ---- 3
11 43223 ---- 2 4/10 ---- ---- ---- ---- ---- 2
12 11111 5 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1
13 65558 ---- ---- ---- ---- 3 ---- ---- ---- 6
14 78666 ---- ---- ---- ---- ---- 3 ---- ---- 7
15 22475 ---- 2 2 3/8 ---- ---- ---- ---- 4

___________________________________________________________________________
Túto stránku vytvoril program TGS WinSkat (C) Ing. Tibor Gramanich-Štromajer Lučenec tiborgs@winskat.sk