Orient
Prihl?en?p?y                          Propoz?ie

 

   Súťaž

 

            Tanečné súťaže tvoria hlavnú časť Liptov Orient Festivalu. Je to možnosť predviesť svoje

                                  

    tanečné umenie pred odborníkmi a nechať si ohodnotiť svoje tancovanie, svoju choreografiu.


 

 


 


 
 


 KEDY?


sobota, 20. 4. 2024 o 10:00


Rozhodcovia

Foto na FB 
 
Grafické info


 


   


        

 KDE?


DOM KULTÚRY
Hollého 4, Liptovský Mikuláš

 

 


VSTUPENKY


CELODENNÁ          Priamo na mieste / Predpredaj    +421 905 357150 (sms)
20 € / 15 €


/Dospelí, VŠ, SŠ od 16r/


15 € / 12 €


/Deti nad 140cm, ZŠ do 15r/  5 € /   5 €


/Dôch., Deti do 140cm, ZŤP/Vstupenky si kupujú všetci - rodičia, šoféri, vedúce, trénerky, ...
/súťažiace si nekupujú vstupenky, lebo oni platili štartovné/ 

 Hlasová

pozváka

Dokumenty


pravidlá a propozície

Pravidlá LOF


Propozície.pdf

 
 


Prihlásení


štartovné listiny


Deti, Juniori

Dospelí        Profi
 
  Program


Tanečné súťaže

10:00    1. blok
14:00    2. blok
18:00    3. blok = Galashow
  


Skladby


Vlastné súťažné skladby treba poslať najneskôr do 13. 4. 2024
na mail lof2024ltc@gmail.com
 

Sólo - Predkolo:


všetky účastníčky budú tancovať na vlastnú skladbu v trvaní 1:45 - 2:30
 


Sólo - Finále:


tanečnice, ktoré sa prebojujú do Finále v danom tanečnom štýle,
budú tancovať všetky naraz v jednej skupine na spoločnú skladbu,
(bez rekvizít, kostým ako v predkole) čiže na jednu z týchto skladieb: 
 

Prihl?en?p?y                          Propoz?ie

 


Raqs sharqi a drum solo: 

1.

2.
 3.
Folklór: 

1.
 

2.
3.


 


Fusion a Fantasy: 

1.

2.
3.


 


Bollywood: 

1.
2.


 


Tribal a Tribal fusion:

1.

2.
3.
  
 V prípade účasti menej ako 5 sólo tanečníc v danom tanečnom štýle, bude tento štýl zlúčený s iným. Ak sa zlúči napr. klasika a fusion, vo finále sa bude tancovať ešte raz vlastná choreografia (čiže nie spoločná skladba a všetky finalistky vedľa seba)
 
 

Duo-Trio, Team:


tancujú na vlastnú skladbu (môže byť aj mix)  duo-trio 1:45 - 2:30, team 2:30 - 4:00
 


  


Prosím nazvať vlastné skladby takto:

Názov mp3 (príklady)

deti_solo_folk_priezvisko.mp3
 

jun_duo_raqs_názov-dua.mp3

dospelí_team_tribal_názov-skupiny.mp3

profi_solo_fusion_priezvisko.mp3

 

Update: 30.4.2024
Počet prístupov
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
KontaktNapíšte nám