Orient
Prihlásené páry                          Propozície

  

   Versenyszabályzat


A LOF 2024 Versenyszabályzata

  

  

1.


A verseny nyitott női táncosok és csoportok számára.
 2.


Korhatárok:Gyermek

11 évesig (2013, 2014, ...)Junior

12-15 év között (2009, 2010, 2011, 2012)Felnőtt

16 évestől (2008, 2007, ...) 
 

Felnőtt 1

16 - 34 év között (2008, ... 1990)  - csak Amatőr szólo

 


  

 

 

 

 

Felnőtt 2

35 évestől (1989, 1988, ...)  - csak Amatőr szólo

  
3.


VersenySzóló

kategóriák:
Duó-Trió


korhatár besorolás duóknál az idősebbik tag alapján
Csoport (4-15 táncos)

trióknál és csoportnál a csoport 2/3-ának kora alapján 

(Több is lehet, de nem ajánljuk a parkett mérete végett, 8x10 m)

 

Táncosok

száma

Más korosztályból megengedett

táncosok száma

4 - 5

1

6 - 8

2

9 - 11

3

12 - 14

4

15

5

 


4.


Táncstílusok:Raqs sharqi és dobszóló (eszközök /fátyol vagy szárny/ használata megengedett,
 de csak max. 30 mp-ig)Folklór táncok eszközökkel (beledi, saidi, melaya leff, shamadan, dabkeh, núbiai,

 khaleegy, török folklór, stb.  ... tradícionális vagy arab pop zenére)Fúzió és fantázia (salsaorient, flamenco oriental, bollywood, ...) több mint 50% a hastánc elemei
 
 
Tribal és Tribal fusion
 


     

Ha nem tudja, melyik kategóriába sorolható a koreográfiája, lépjen velünk kapcsolatba és segítünk a besorolásban.

Ha egy stílusban háromnál kevesebb nevező van, ezt a stílust összevonjuk más stílussal.

Ha egy táncstílusban több mint három nevező van, akkor új kategóriát különítünk el a számukra

(pl. Bollywood). 5.


Státusz:
Amatőr

Kezdő - aki szabadidős céllal, kedvtelésből táncol, tánctanfolyami résztvevő
            1 évnél kevesebbet táncol (még nem versenyzett vagy nem táncolt döntőben)

 Haladó - aki szabadidős céllal, kedvtelésből táncol, tánctanfolyami résztvevő

             1 évnél többet táncol (már táncolt döntőben kezdő kategóriában)  


Profi

táncoktató


 táncelőadóként működik, rendszeresen fellép


 bármely eddigi verseny amatőr haladó kategóriájának győztese

                        Szó - Amatőr Kezdő, Amatőr Haladó, Profi

Duó-Trió, Csoport Amatőr, Profi

 A szervezők fenntartják a jogot, hogy egy adott jelentkező részvételéről döntsenek – a valóságnak nem megfelelő információk megadása diszkvalifikációt von maga után.

Az oktató táncolhat a tanitványaival (profi amatőrökkel)
 

Táncosok létszáma

A profik max. létszáma a csoportban
Trió

1

Csoport      4 - 5

1

6 - 8

2

9 - 11

3

12 - 14

4

15

5
 

 6.


Nevezési díj:
Amatőr


Szóló

Gyermek, Junior

10 €


Felnőtt

20 €

/ fő / táncstílus

Duó-Trió, Csoport


  7 €14 €

/ fő / táncstílus

 


Profi


Szóló
Felnőtt

30 €

/ fő / táncstílus
 

Duó-Trió, Csoport

20 €

/ fő / táncstílus

 


 

 

 

 

Minden résztvevő külön fizeti a részvételi díjat, minden táncos minden kategóriában és stílusban csak egyszer táncolhat, azaz összesen maximum 12-szer)A nevezési díj nem visszatéríthető meghiúsult részvétel (pl. betegség miatt), vagy versenyből való kizárás esetén sem.  


7.


Nevezés:
A nevezési lap kitöltésével egyidejűleg a nevező elfogadja a LOF 2023 Versenyszabályzatátés egyetért vele. 
Határidő: 2024 február 15 - 29-ig – a nevezési lapok letölthetőek innenA nevezés a nevezési díj befizetésével válik érvényessé.A határidő után beérkezett nevezés esetén a nevezési díj kétszeresét kell fizetni. A résztvevők engedélyezik, hogy az előadásukról fényképek és videófelvételek készüljenek, hozzájárulnak a felvett anyagok reklám és promóciós célokra történő felhasználásához, és a felhasználás esetén lemondanak minden anyagi vagy egyéb kompenzációról. 


8.


Zene:
Szóló


Elődöntő


a nevező saját zenéje 1:45 – 2:30  (A raqs sharqi kötelezően tartalmaz lassú és gyors  

  részeket, és a fátyol/szárny használata max. 30 mp lehet)

 

Döntő


– ugyanaz a zene minden résztvevő számára.   A hossza  2:00 perc (a 4 zene címe letölthető  innen)

   /6 versenyző táncol egyszerre a színpadon/ 

Duó-Trió


Döntő

– saját zene (mix is lehet)  1:45 – 2:30

 
Csoport


Döntő

– saját zene (mix is lehet)  2:30 – 4:00 


A fellépés hosszába beleszámít a kísérő szöveg, narráció stb. is.Kérjük előre elküldeni a zenét mp3 formátumban. A szervezők a zenéket nem adják át harmadik fél részére és kizárólag a LOF céljaira használják fel. A zenét így kell megnevezni:

gyermek_solo_folk_atáncosneve.mp3
junior_duo_raqs_aduóneve.mp3
felnott_csoport_tribal_acsoportneve.mp3
profi_solo_fusion_atáncosneve.mp3 
 9.


A verseny
Szóló


Elődöntő Döntő

Elődöntő - kis szünet - Döntő - kis szünet - eredményhirdetésmenete:
Duó-Trió


Döntő


Döntő - kis szünet - eredményhirdetésCsoport


Döntő

Döntő - kis szünet - eredményhirdetés 

A táncosok a versenyzésük ideje alatt nem hagyhatják el a színpadot, nem csatlakozhatnak a nézőkhöz stb.Maximum 15 fő tartózkodhat a színpadon, beleértve a nem táncolókat, az állókat és ülőket is. Férfiak, kisgyerekek és állatok nem szerepelhetnek a koreográfiákban.A beosztást minden versenyzőnek elküldjük.  

10.


Pontozási szempontok:


A testfelépítés, testsúly és a versenyző kora nem számít bele a pontozásba.

 Szóló


- Tánctudás, a táncelemek technikai kivitelezése

1-5 pont

- Külső – vizuális összhatás, mennyire illik a kosztüm a választott  

  táncstílushoz, frizura, smink

1-5 pont

 

- Expresszivitás, egyedi kifejezésmód, érzelmek megjelenítése,

  gesztikuláció, arcjáték

1-5 pont

 

 
Duó-Trió,


- Tánc és tánctechnika

1-5 pontCsoport


- Térkihasználás

1-5 pont

- Összhang

1-5 pont

- Kreativitás, zeneválasztás, kosztümök, eszközök, összhang a

  zenével

1-5 pont

- Művészi kifejezésmód, megjelenítés

1-5 pont

 
 
11.


A pontozás:
Az elődöntő és döntő pontozása nem nyílt. 12.


Zsűri:
A hastánc vagy más táncok elismert szaktekintélyei, akik kellő ismeretekkel rendelkeznek a 

 

 

 

táncról és zenéről. A zsűri döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

A zsűri feladata értékelni a versenyzők teljesítményét. A zsűritagok nem változtatnak a verseny menetén, és nem kommunikálhatnak a táncosokkal a verseny ideje alatt.

A bírák kötelesek tiszteletben tartani a zsűrizés szempontjait és a verseny menetét. 

  

A  versenyek után egy pozitív és egy negatív visszajelzés kérhető a koreográfiákról a zsűritagoktól.
 
 


13.


Nyeremények:
Kihirdetve csak az első három helyezet lesz. 

 

 

 

  

Szóló - oklevél és érem (anyagi nyeremény vagy kézpénz)

Duó-Trió - oklevél és érem minden táncosnő számára

Csoport - oklevél és trófea, egy érem minden táncosnő számára a csoportban

 

Minden kategóriát megnyitunk, ahol legalább 3 koreográfia lesz, de a díjazás a következő képpen lesz:

3 versenyző - díjat kap csak az 1. helyezet

4 versenyző - díjat kap csak az 1. és 2. helyezet

5 és több versenyző - díjat kap az 1.-3. helyezet 


Ez annak érdekében van, hogy megőrizzük a verseny jellegét és ne csak a díjakat osztjuk szét.
 


 
14.


Versenyvezető:
Vezeti és moderálja a táncversenyt. 

15.


Workshop:
Ebben az évben nem rendezünk. 
16.


Fizetés:
legkésőbb 2024 március 1-ig

- a táncversenyért (március 2-tól - dupla nevezési díj)

 
 


Banki utalással, a bankszámlat megadjuk a nevezés után 

 


Változó azonosítójel:

 2024

 


Megjegyzés:

 A nevezési lap száma (vagy számai) 

17.


Szállás:

 


A szervezők szállást nem biztosítanak. (Lyonessen keresztül tudunk segíteni)


 

A Művelődési Ház a városközpontban helyezkedik el, a környékén pedig számos szálláslehetőség található.
18.


Ellátás:


 


Büfé jellegű ételek (hideg és meleg ételek, napi menü, hideg és meleg italok) a

 


Művelődési Házban van pizzéria és élelmiszerbolt is. 

19.


A szervezők fenntartják a jogot: 

 


Hogy megváltoztassák a versenyszabályzatot és a verseny beosztását a verseny ideje alatt bármikor, vagy töröljék a versenyt.

 


Diszkvalifikálják a versenyzőt a verseny ideje alatt bármikor, amennyiben az megsérti a verseny szabályait, vagy a magatartása rontja az esemény, a szervezők, partnerek vagy szponzorok jó hírnevét.

 


A kizárás ellen írásos fellebbezéssel lehet élni a rendezvény elnökénél legkésőbb a verseny befejezése után 30 percig. Más jogi eszközök nem alkalmazhatóak.

Minden fellebbezés költsége 35 €. A díj megfizetése nélkül a fellebbezés érvénytelennek minősül.

 


A versenyzők nem támaszthatnak jogi követeléseket a díjak és jutalmak kapcsán; a szervezők pedig vállalják, hogy kiosztják a szponzorok és partnerek által felajánlott összes díjat és ajándékot.

A díjak jogi úton történő érvényesítése kizárt.


   

20.


A rendezvényen történő részvétel összes költsége a résztvevőket terheli.
 

Update: 30.4.2024
Počet prístupov
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
KontaktNapíšte nám