Orient
Prihlásené páry                          Propozície

 

   Rozhodcovia

  

          Všeobecne platí, že " Tanečnica - Lektorka - Rozhodkyňa " sú 3 rôzne funkcie, tzn. že každú

  sa treba naučiť robiť.

          Rozhodca musí mať schopnosť a cit porovnať podobné veci a rozhodnúť o poradí podľa

  svojho najlepšieho vedomia a svedomia :)

 

  

 

 

 

 

  Latifah (CZ)
 
- tanečnica, lektorka a choreografka
  Tanečního studia Latifah

- tanečnica v najväčšej svetovej tanečno-
  divadelnej show Belly Dance Evolution

- účinkovala a očarila v súťaži
  ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 2011

 

- niekolkonásobná víťazka so svojou skupinou

  Shaharazad LOF 2013-2019

- rozhodkyňa LOF 2016-2019

  

 

 

  Janette Ružbarská (SK)
 
- tanečná pedagogička (DiS.art.) a
  choreografka SZUŠ Elba a SZUŠ M. Kobeláka
- umelecká vedúca tan. skupín FATIMA, Fatimka,
  WOMEN v Prešove a Girls Dance v Bajerove
- tanečnica v medzinárodnom projekte
  K. Derouet “ORIENTÁLNÍ TANEC SPOJUJE”,
  v autorských programoch a prezentačných šou
- úspešná choreografka, medailistka - Let´s dance,
  Pressburg Dance Fest, Princezná Orientu, LOF

 

- rozhodkyňa LOF 2017-2019

 

 

 

 

 

 

  Pavlína Véle (CZ)

 

- medzinárodná rozhodkyňa IDO a CDO
- členka medzinárodnej komisie Bellydance
  IDO (International Dance Organization)
- predsedkyňa komisie Bellydance CDO
  (Czech Dance Organization)
- členka České komory fitness
- úspešná choreografka a lektorka

 

- rozhodkyňa LOF 2012, 2015-2019

 

 

 

 

 

 

  Eva Moravčíková (SK)
 

- lektorka a choreografka
  Liptovského tanečného centra (LTC)
- absolventka Oriental Dance Academy Praha
- tanečnica športového tanca
  (štandard, latina) výkonnostná trieda “A”
  tanečný partner Gabriel Pinteš

 

- medailistka LOF 2010, 2011 (folklór, fusion)

- rozhodkyňa LOF 2012-2019

 

 

 

  Libor Hlaváček (SK)
 

- medzinárodný rozhodca WADF
- bývalý dlhoročný sólista baletu,
  hosťovanie USA, Egypt, atď.
- mnohonásobný medailista MS, ME IDO
- držiteľ 3 cien Thalie JD České Budejovice
- choreograf a pedagóg

 

- rozhodca LOF 2013-2017, 2019

 

Update: 13.3.2020
Počet prístupov
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
KontaktNapíšte nám