Orient
Prihlásené páry                          Propozície

 

   Rozhodcovia

  

          Všeobecne platí, že " Tanečnica - Lektorka - Rozhodkyňa " sú 3 rôzne funkcie, tzn. že každú

  sa treba naučiť robiť.

          Rozhodca musí mať schopnosť a cit porovnať podobné veci a rozhodnúť o poradí podľa

  svojho najlepšieho vedomia a svedomia :)

 

  

 

10. ročník - 10 rozhodcov

 

 

 

 

  Badriyah (BE/CZ)

 

- lektorka a choreografka pôsobiaca v tanečnej 

  škole Shoonya Dance Centre v Belgicku

- účinkovala v hlavných i vedľajších rolách

  vo svetovej show Bellydance Evolution

- získala významné ocenenia na súťaži

  Bellydancer of the Universe, Miss Bellydance

  of Europe a dalších

- tancovala v niekoľkých úspešných tanečných

  skupinách: Al Fayyum Dancers, Awaleem,

  v súčasnej dobe skupina Ayana

- je autorkou výučbových programov:

  Teórie a praxe orientální tanečnice,

  Královna shimmy a dalších

 

- víťazka LOF 2011 (Duo - folklór)

- rozhodkyňa LOF 2014

 

  

 

 

  Daila (IN/CZ)

 

- medzinárodne uznávaná tanečnica, tanečná  

  lektorka, choreografka a kostýmová výtvarníčka

- počas svojej kariéry získala množstvo

  prestížnych ocenení

- medzi jej najväčšie úspechy patrí

    10-násobný titul Majsterky ČR v orient. tanci

      3-násobná výhra Svetového pohára či

      3-násobný zisk titulu Majsterky sveta

- precestovala s tancom veľa krajín, momentálne

  sa zdržiava prevažne v Indii

 

- víťazka LOF 2011 (klasika, folklór)

- rozhodkyňa LOF 2014

  

 

 

  Jamilah (PL)

 

- medzinárodne uznávaná tanečnica, lektorka

  a rozhodkyňa

- počas svojej kariéry získala množstvo

  prestížnych ocenení

- účinkovala v hlavných i vedľajších rolách

  vo svetovej show Bellydance Evolution

- absolútna víťazka súťaže

  Bellydancer of the Universe v roku 2013

 

- rozhodkyňa LOF 2013

 

 

    

 

 

  Latifah (CZ)
 
- tanečnica, lektorka a choreografka
  Tanečního studia Latifah

- tanečnica v najväčšej svetovej tanečno-
  divadelnej show Belly Dance Evolution

- účinkovala a očarila v súťaži
  ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 2011

 

- niekolkonásobná víťazka so svojou skupinou

  Shaharazad LOF 2013-2018

- rozhodkyňa LOF 2016-2018

  

 

 

 

  Mahasti (HU)

 

- tanečnica, lektorka tanečnej školy

  Mahasti hastáncstúdio Budapest

- umelecká vedúca a úspešná choreografka

  tanečnej skupiny Holdfény Lányai

- rozhodkyňa medzinárodných súťaží

- organizátorka medzinárodnej tanečnej súťaže

  Holdfény Lányai Páros és Csoportos Nemzetközi 

  Hastáncverseny Budapest

- autorka vzdelávacieho programu: Hastáncoktatói

  Mentorprogram

 

- rozhodkyňa LOF 2010, 2012

 

 

 

  Janette Ružbarská (SK)
 
- tanečná pedagogička (DiS.art.) a
  choreografka SZUŠ Elba a SZUŠ M. Kobeláka
- umelecká vedúca tan. skupín FATIMA, Fatimka,
  WOMEN v Prešove a Girls Dance v Bajerove
- tanečnica v medzinárodnom projekte
  K. Derouet “ORIENTÁLNÍ TANEC SPOJUJE”,
  v autorských programoch a prezentačných šou
- úspešná choreografka, medailistka - Let´s dance,
  Pressburg Dance Fest, Princezná Orientu, LOF

 

- rozhodkyňa LOF 2017, 2018

 

 

 

  Halka Tytykalová (SK)

 

- lektorka, choreografka, tanečnica

- absolventka kurzu Lektor orientálneho tanca

  s akreditáciou českého ministerstva školstva

- porotkyňa súťaží v orientálnom tanci v SR, ČR,

  v Maďarsku, na Ukrajine a v Thajsku

- spoluorganizátorka medzinárodného Pressburg

  Dance Fest a orientálnych akcií typu Hafla

- štúdium tanečno - pohybovej terapie

 

- víťazka LOF 2012 (Duo-trio - bollywood)

- medailistka LOF 2013 (sólo - folklór)

 

 

 

 

 

 

  Pavlína Véle (CZ)

 

- medzinárodná rozhodkyňa IDO a CDO
- členka medzinárodnej komisie Bellydance
  IDO (International Dance Organization)
- predsedkyňa komisie Bellydance CDO
  (Czech Dance Organization)
- členka České komory fitness
- úspešná choreografka a lektorka

 

- rozhodkyňa LOF 2012, 2015-2018

 

 

 

 

 

 

  Eva Moravčíková (SK)
 

- lektorka a choreografka
  Liptovského tanečného centra (LTC)
- absolventka Oriental Dance Academy Praha
- tanečnica športového tanca
  (štandard, latina) výkonnostná trieda “A”
  tanečný partner Gabriel Pinteš

 

- medailistka LOF 2010, 2011 (folklór, fusion)

- rozhodkyňa LOF 2012-2018

 

 

 

  Libor Hlaváček (SK)
 

- medzinárodný rozhodca WADF
- bývalý dlhoročný sólista baletu,
  hosťovanie USA, Egypt, atď.
- mnohonásobný medailista MS, ME IDO
- držiteľ 3 cien Thalie JD České Budejovice
- choreograf a pedagóg

 

- rozhodca LOF 2013-2017

 

Update: 17.5.2019
Počet prístupov
KontaktNapíšte nám