Orient
Prihlásené páry                          Propozície

 

   Rozhodcovia

  

          Všeobecne platí, že " Tanečnica - Lektorka - Rozhodkyňa " sú 3 rôzne funkcie, tzn. že každú

  sa treba naučiť robiť.

          Rozhodca musí mať schopnosť a cit porovnať podobné veci a rozhodnúť o poradí podľa

  svojho najlepšieho vedomia a svedomia :)

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

Update: 17.5.2019
Počet prístupov
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
KontaktNapíšte nám