Orient

    O LOF

Liptov Orient Festival je medzinárodný festival orientálnych brušných tancov, ktorý obsahuje tanečné súťaže, Galashow a workshopy. Je to udalosť roka pre nadšencov a všetkých milovníkov tohto tanečného žánru. Je prezentáciou tanečného umenia ženy.

 
  

Cieľom festivalu je popularizácia orientálneho brušného tanca na Slovensku, sprostredkovanie

stretnutia tanečníc, ktoré sa venujú orientálnym tancom, umožnenie prezentovať svoje umenie

nielen pred odborníkmi, ale predstaviť pestrú škálu orientálnych tancov aj širokej verejnosti. Tanečné


 


Tvoria hlavnú časť Liptov Orient Festivalu. Je to príležitosť predviesť svoje tanečné umenie súťaže


 


pred odborníkmi a nechať si ohodnotiť svoje tancovanie, svoju choreografiu.

 


Pripravené sú súťaže pre všetky vekové kategórie a v mnohých tanečných štýloch. Galashow
Je vyvrcholením Liptov Orient Festivalu, kde uvidíte tanečnú súťaž v kategórii Profi - team,

 


Profi duo-trio a najlepšie alebo najzaujímavejšie súťažné choreografie z celého dňa.Je to vždy pekná "podívaná" a veľká inšpirácia pre súťažiacich. Workshop
Je vzdelávacou časťou Liptov Orient Festivalu. Je to možnosť trénovať s uznávanými lektormi atanečnicami a možno aj spoznať ich "tajomstvo úspechu". Organizátor
Liptovské tanečné centrum je skúseným organizátorom viacerých tanečných súťaží v niekoľkých

 


tanečných štýloch, ako je Cena Liptova v športovom tanci (štandard a latina) či Majstrovstvá SRvo videoclipdancing (streetdance, hip hop) alebo European Quadrille Dance Festival (štvorylka). Umelecký
Master teacher, vynikajúca tanečnica a uznávaná lektorka Najla bola umeleckým garantom dvoch garant
ročníkov tohto festivalu. Je spoluautorkou myšlienky založenia Liptov Orient Festivalu. Média
STV 3, www.metoo.sk, MY Liptovské noviny, www.podujatie.sk, www.mikulas24.sk  


 
 
 
 
 

    About LOF

 
Liptov Orient Festival is international bellydance festival featuring dance competitions, Galashow

and workshops. It is the top event of the year for entusiasts and lovers of this dancestyle.

This festival presents danceart of the woman.

 
  

The purpose of festival is promotion of bellydance in Slovakia, create an opportunity for bellydancers to meet and give them a  chance to show their danceart both for the experts and for wide public as well. Bellydancers will exhibit great variety of dancestyles. Dance


 


Compose the best part of festival. It is a chance to present your dancing in front of judges and competitions


 


get a feedback about your choreography.

 


We have prepared a lot of contests for all age categories and many dancestyles. Galashow
Culmination of  Liptov Orient Festival featuring our stars, who in return to previous judgement

 


will now present their danceart.Galashow is always very attractive for everybody and also offers great inspiration for the dancers. Workshops
They are educative part of festival, a unique chance to train with well-known lecturers andlearn about their secrets. Organizer
Liptovské tanečné centrum - Liptov dance centre - is experienced organizer of many dance

 


competitions in various dance styles as Liptov Cup in dancesport (ballroom and latin)be it Slovak Championship in videoclipdancing (streetdance, hip hop)

 


or European Quadrille Dance Festival (quadrille). Art
Najla - Master teacher, beautiful dancer and reputable lecturer.guarantor
She is a co-founder of Liptov Orient Festival.     A LOF - ról

A Liptov Orient Festival egy nagyszabású nemzetközi fesztivál táncversenyekkel, gálaműsorral, workshopokkal. Az orientális táncművészet rajongóinak és szerelmeseinek számára az év legnagyobb eseménye. A fesztivál a női táncművészetet mutatja be.

 
  

A fesztivál célja, hogy népszerűsítse a hastáncot Szlovákiában, a hastáncosok számára találkozási lehetőséget teremtsen és esélyt adjon nekik arra, hogy megmutathassák táncművészetüket mind a szakértők, mind pedig széles körű nyilvánosság előtt. A hastáncosok sok táncstílust mutatnak be. 

A Táncversenyek


 


adják a fesztivál legjavát. A táncosok bemutathatják táncukat a zsűri előtt és visszajelzést 


 


kaphatnak koreográfiáikról.

 


A verseny korosztályos bontásban zajlik és számos stílusban indulhatnak a versenyzők. A Gálaműsor
a Liptov Orient Festival csúcspontja. Fellépnek a fesztivál sztárvendégei, akik a zsűrizés után 

 


saját táncművészetüket is bemutatják.A Gálaműsor mindig nagy vonzerőt jelent a nézők számára, a táncosoknak pedig óriási inspiráló

 


erővel bír.  A Workshopok
kiváló lehetőséget adnak a tanulni, fejlődni vágyóknak arra, hogy neves oktatóktól tanulhassanak és elleshessék titkaikat.  A Szervező
Liptovské tanečné centrum - a Liptói Táncközpont tapasztalt szervező, rengeteg stílusban számos

 


táncversenyt rendezett már. Ilyenek pl. a Liptói Táncsport Kupa (standard és latin táncok), 

 


a Szlovákiai Videokliptánc Bajnokság (streetdance, hip hop)vagy az Európai Quadrille Táncfesztivál (francia négyes). 

Művészeti vezető
Najla, mestertanár, csodálatos táncművész és nemzetközileg elismert oktató.A Liptov Orient Festival egyik alapítója. Update: 30.4.2024
Počet prístupov
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
KontaktNapíšte nám