Orient

 

   O LOF

Liptov Orient Festival je medzinárodný festival orientálnych brušných tancov, ktorý obsahuje tanečné súťaže, Galashow a workshopy. Je to udalosť roka pre nadšencov a všetkých milovníkov tohto tanečného žánru. Je prezentáciou tanečného umenia ženy.

 

  

Cieľom festivalu je popularizácia orientálneho brušného tanca na Slovensku, sprostredkovanie

stretnutia tanečníc, ktoré sa venujú orientálnym tancom, umožnenie prezentovať svoje umenie

nielen pred odborníkmi, ale predstaviť pestrú škálu orientálnych tancov aj širokej verejnosti.

 

Tanečné

 

Tvoria hlavnú časť Liptov Orient Festivalu. Je to príležitosť predviesť svoje tanečné umenie

 súťaže

 

pred odborníkmi a nechať si ohodnotiť svoje tancovanie, svoju choreografiu.

 

Pripravené sú súťaže pre všetky vekové kategórie a v mnohých tanečných štýloch.

 

Galashow

Je vyvrcholením Liptov Orient Festivalu, kde uvidíte tanečnú súťaž v kategórii Profi - team,

 

Profi duo-trio a najlepšie alebo najzaujímavejšie súťažné choreografie z celého dňa.

Je to vždy pekná "podívaná" a veľká inšpirácia pre súťažiacich.

 

Workshop

Je vzdelávacou časťou Liptov Orient Festivalu. Je to možnosť trénovať s uznávanými lektormi a

tanečnicami a možno aj spoznať ich "tajomstvo úspechu".

 

Organizátor

Liptovské tanečné centrum je skúseným organizátorom viacerých tanečných súťaží v niekoľkých

 

tanečných štýloch, ako je Cena Liptova v športovom tanci (štandard a latina) či Majstrovstvá SR

vo videoclipdancing (streetdance, hip hop) alebo European Quadrille Dance Festival (štvorylka).

 

Umelecký

Master teacher, vynikajúca tanečnica a uznávaná lektorka Najla bola umeleckým garantom dvoch 

garant

ročníkov tohto festivalu. Je spoluautorkou myšlienky založenia Liptov Orient Festivalu.

 

Média

STV 3, www.metoo.sk, MY Liptovské noviny, www.podujatie.sk, www.mikulas24.sk

 

 

   About LOF

 

Liptov Orient Festival is international bellydance festival featuring dance competitions, Galashow

and workshops. It is the top event of the year for entusiasts and lovers of this dancestyle.

This festival presents danceart of the woman.

 

  

The purpose of festival is promotion of bellydance in Slovakia, create an opportunity for bellydancers to meet and give them a  chance to show their danceart both for the experts and for wide public as well. Bellydancers will exhibit great variety of dancestyles.

 

Dance

 

Compose the best part of festival. It is a chance to present your dancing in front of judges and

 competitions

 

get a feedback about your choreography.

 

We have prepared a lot of contests for all age categories and many dancestyles.

 

Galashow

Culmination of  Liptov Orient Festival featuring our stars, who in return to previous judgement

 

will now present their danceart.

Galashow is always very attractive for everybody and also offers great inspiration for the dancers.

 

Workshops

They are educative part of festival, a unique chance to train with well-known lecturers and

learn about their secrets.

 

Organizer

Liptovské tanečné centrum - Liptov dance centre - is experienced organizer of many dance

 

competitions in various dance styles as Liptov Cup in dancesport (ballroom and latin)

be it Slovak Championship in videoclipdancing (streetdance, hip hop)

 

or European Quadrille Dance Festival (quadrille).

 

Art

Najla - Master teacher, beautiful dancer and reputable lecturer.

guarantor

She is a co-founder of Liptov Orient Festival.

 

 

   A LOF - ról

A Liptov Orient Festival egy nagyszabású nemzetközi fesztivál táncversenyekkel, gálaműsorral, workshopokkal. Az orientális táncművészet rajongóinak és szerelmeseinek számára az év legnagyobb eseménye. A fesztivál a női táncművészetet mutatja be.

 

  

A fesztivál célja, hogy népszerűsítse a hastáncot Szlovákiában, a hastáncosok számára találkozási lehetőséget teremtsen és esélyt adjon nekik arra, hogy megmutathassák táncművészetüket mind a szakértők, mind pedig széles körű nyilvánosság előtt. A hastáncosok sok táncstílust mutatnak be.

 

A Táncversenyek

 

adják a fesztivál legjavát. A táncosok bemutathatják táncukat a zsűri előtt és visszajelzést

 

 

kaphatnak koreográfiáikról.

 

A verseny korosztályos bontásban zajlik és számos stílusban indulhatnak a versenyzők.

 

A Gálaműsor

a Liptov Orient Festival csúcspontja. Fellépnek a fesztivál sztárvendégei, akik a zsűrizés után 

 

saját táncművészetüket is bemutatják.

A Gálaműsor mindig nagy vonzerőt jelent a nézők számára, a táncosoknak pedig óriási inspiráló

 

erővel bír.

 

 A Workshopok

kiváló lehetőséget adnak a tanulni, fejlődni vágyóknak arra, hogy neves oktatóktól tanulhassanak 

és elleshessék titkaikat. 

 

A Szervező

Liptovské tanečné centrum - a Liptói Táncközpont tapasztalt szervező, rengeteg stílusban számos

 

táncversenyt rendezett már. Ilyenek pl. a Liptói Táncsport Kupa (standard és latin táncok), 

 

a Szlovákiai Videokliptánc Bajnokság (streetdance, hip hop)

vagy az Európai Quadrille Táncfesztivál (francia négyes).

 

Művészeti vezető

Najla, mestertanár, csodálatos táncművész és nemzetközileg elismert oktató.

A Liptov Orient Festival egyik alapítója.

 

Update: 13.3.2020
Počet prístupov
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
KontaktNapíšte nám