Orient
Prihlásené páry                          Propozície

 

 

   Propozície

   Propozície LOF 2015.pdf

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Názov súťaže:

Liptov Orient Festival 2015

 

 

 

 

Medzinárodná tanečná súťaž orientálnych tanečníc - 6. ročník

 

 

 Vyhlasovateľ súťaže:

Liptovské tanečné centrum Liptovský Mikuláš

 

 Usporiadateľ súťaže:

Liptovské tanečné centrum, Čs. brigády 1879/17, Liptovský Mikuláš

 

 Zodpovedný zástupca:

Ing. Gabriel Pinteš, +421 905 357150

 

 Druh súťaže:    

International open

 

 

 Kategórie:    

 

Status:

Amatéri

 

Profesionáli

 

 

Vekové kategórie:

Deti

do 11 rokov (2004, 2005, ...)

 

Juniori

12 - 15 rokov (2000, 2001, 2002, 2003)

 

Dospelí

od 16 rokov (1999, 1998, ...)

 

 

Len Amatéri Sólo

 

Dospelí 1

od 16 - 34 rokov (1999, ... , 1981)

 

Dospelí 2

od 35 rokov (1980, 1979, ...)

 

 

 

Súťažné kategórie:

Sólo

 

Duo-Trio

 

Team

4-15 tanečníc (môže byť aj viac, ale

 

neodporúčame kvôli parketu 8x10 m)

 

veková kategória - kde patrí aspoň 2/3 kolektívu

 

 

 

Tanečné štýly:

Klasický orientálny tanec a drum solo

 

Folklór aj s rekvizitami

 

Fusion a fantasy

 

Tribal a tribal fusion

 

 

 

 

 

 Účasť v súťaži:

otvorená pre všetky tanečnice a skupiny

 

 Termín súťaže:

18. 4. 2015 (sobota)

 

 Miesto konania súťaže:

Dom kultúry

 

J. D. Matejovie 591, Liptovský Hrádok

 

 Vedúci súťaže:

Ing. Gabriel Pinteš

 

 Sčitateľ:

 

 

Michal Horáček

 

 Rozhodcovský zbor:

Selima

Maďarsko

 

Fatima

Česká republika

 

Dia

Slovensko

 

Mila El Kral

Česká republika

 

Pavlína Véle

Česká republika

 

Libor Hlaváček

Slovensko

 

Eva Moravčíková

Slovensko

 

 

 

 Hudobný doprovod:

reprodukovaná hudba - LTC, vlastné CD

 

 Tanečná plocha:

javisko 8 x 10 m (baletizol)

 

 Termín prihlášok:        

do 1. 3. 2015

len on-line prihlášky (od 5. 2. 2015)

 

 Informácie:

 

Gabriel Pinteš, +421 905 357150

 

 

 Časový harmonogram:

07:30 - 08:00

prezentácia

 

(predbežný)

08:00 - 08:45  

roztancovanie

 

08:45

porada rozhodcov

 

09:00

začiatok súťaže - 1. blok  Deti a Juniori

 

 

14:00

začiatok súťaže - 2. blok  Dospelí

 

 

19:00

Galashow - vystúpenie hviezd a víťazných choreografií

 

 

Bude upresnený na základe prihlašok

 

 

 

 

 Štartovné poplatky:

osoba / tanečný štýl   (poslať do 1. 3. 2015)

 

 

Deti, Juniori

Sólo

 9 €

 

Duo-Trio, Team 

 6 €

s vernostnou kartou LTCLM

 

dostanete späť 17%

 

Amatéri

Sólo

19 €

s inou Lyoness kartou

 

Duo-Trio, Team 

12 €

dostanete späť 5,5%

 

 

Profesionáli

Sólo

26 €

podrobnosti nájdete na webe

 

Duo-Trio, Team 

18 €

 

 

 Ceny:

 

 

prvé tri miesta diplomy, medaila / trofej a vecné ceny

 

(malá pozornosť pre každú súťažiacu)

 

 

 

Profesionáli Sólo - prize money - finančná výhra (ak bude aspoň 15 súťažiacich v kategórii)

 

 

Špeciálne ceny: zverejníme neskôr

 

 

 

 Vstupenky:

Vedúci tanečných skupín obdržia celodennú vstupenku.

 

Súťažiaci si kupujú vstupenky na Galashow za 7 € (s kartou LTCLM za 2 € + 1 SP)

 

 

 

Ostatní:

Tanečná súťaž

  9 €

s vernostnou kartou LTCLM

 

Galashow

  9 €

dostanete späť 17%

 

Celodenná

16 €

s inou Lyoness kartou 5,5 %

 

 

Predpredaj vstupeniek nezabezpečujeme, vstupenky sa budú dať kúpiť priamo namieste.

 

 

 Úhrada nákladov:

Usporiadateľ hradí náklady funkcionárom a rozhodcom podľa dohody.

 

Tanečnice na vlastné náklady.

 

 

 

Súťaž bude vedená podľa týchto Propozícií a podľa Pravidiel súťaže LOF 2015

 

 

 

 Propozície vypracoval:

Ing. Gabriel Pinteš

dňa: 31. 1. 2015

 

 

 Upozornenie:

 

Každá tanečnica tancuje na vlastné nebezpečenstvo.

 

Usporiadateľ neručí za straty v spoločných šatniach a priestoroch súťaže!

 

 

 Poznámka:

 

Fotenie a filmovanie

Tanečné súťaže do 18:00

zadarmo

 

 

Galashow

videokamera

10 €

 

fotoaparát

10 €

 

 

Profi fotografi - podmienky fotenia je potrebné dohodnúť s organizátorom osobne.

 

 

 

Foto a video - tento rok neponúkame možnosť objednania od profesionálov.

 

Update: 11.3.2019
Počet prístupov
KontaktNapíšte nám