Orient
Prihlásené páry                          Propozície

 

 

  Časový harmonogram

 sobota, 18. 4. 2015, Dom kultúry Liptovský Hrádok

 

 

  

 

 

 

  Tanečná súťaž  

 

 

Prezentácia:

7:15 - 8:00   

 

Deti, Juniori

 

 

10:45 - 11:00   

 

Dospelí - Solo (zač)

 

 

13:00 - 13:30   

 

Dospelí, Profi

 

 

18:00 - 18:30

 

Profi solo - bolly, Profi - team - klasický

 

8:30

 

 

otvorenie

 

 

 

8:40

 

juniori - team - klasický (4)

 

deti - solo - klasický (7)

 

juniori - team - folklor (4)

 

deti - solo - fusion (3)

 

juniori - team - fusion (4)

 

10:10

juniori - solo - klasický (4)

 

deti - duo-trio  (3)

 

juniori - solo - folklor (4)

 

deti - duo-trio - fusion (5)

 

juniori - solo - fusion (6)

 

11:40

juniori - duo-trio - klasický (4)

 

deti - team (6)

 

juniori - duo-trio - fusion (3)

 

Dospelí - Sólo (zač) - klasický (5)

 

 

60´

obed

 

14:05

Dospelí  - Team - folklor (3)

 

Profi - Sólo - klasický (9-6)

 

Dospelí  - Team - fusion (6)

 

Profi - Sólo - folklor (5)

 

Dospelí - Duo-trio - fusion (3)

 

15:50

Profi - Sólo - fusion (8-5)

 

Dospelí - Duo-trio - klasický (4)

 

Profi - Duo-Trio - (5)

 

Dospelí - Sólo - klasický (9-6)

 

17:30

Dospelí - Sólo - folklor (7-4)

 

Profi - Team - fusion (3)

 

Dospelí - Sólo - fusion (6)

 

18:30

 

 

koniec

 

 

 

 

 

  Galashow  

 

19:30

 

 

otvorenie

 

Dunya

 

víťaz - Profi - Team - fusion

 

víťaz - Dospelí - Duo-trio - klasický

víťaz - juniori - team - folklor

Selima 1

Dia 1

 

Fatima 1 

 

víťaz - Dospelí - Duo-trio - fusion

 

víťaz - juniori - team - klasický

20:25

súťaž - Profi - Sólo - bollywood (4)

 

víťaz - Dospelí - Team - folklor

 

Awa Nejat

 

víťaz - Dospelí  - Team - fusion

 

Selima 2

 

víťaz - juniori - team - fusion

 

Fatima 2

 

víťaz - Profi - Duo-Trio

 

Dia 2

21:10

súťaž - Profi - Team - klasický (4)

 

21:30

Afterpárty + DJ Wadi

 

22:30

 

 

koniec

 

Update: 11.3.2019
Počet prístupov
KontaktNapíšte nám