Orient
Prihlásené páry                          Propozície

 

 

  Časový harmonogram

 

 

 

  

 

 

 

  Tanečná súťaž  

 

 

Prezentácia:

7:15 - 8:00

 

Deti, Juniori, Dospelí - Duo-Trio

 

 

13:00 - 13:30

 

Dospelí - solo, team, Profi

 

 

18:00 - 18:30

 

 Profi solo - bollywood , Profi - team fusion

 

8:30

 

 

otvorenie

 

 

 

8:40

 

deti - team (5)

 

juniori - solo - klasický (13-6)

 

deti - duo-trio  (4)

 

juniori - solo - folklor (8-5)

 

10:35

deti - solo - klasický (5)

 

juniori - solo - fusion (8-5)

 

Dospelí - Duo-trio - klasický (5)

 

deti - solo - bollywood (6)

 

12:05

juniori - team (5)

 

deti - solo - fusion (7)

 

Dospelí - Duo-trio - fusion (6)

 

 

30´

obed

 

14:00

Profi - Sólo - klasický (11-6)

 

Dospelí  - Team - fusion (4)

 

Profi - Sólo - folklor (8-5)

 

15:50

Dospelí  - Team - klasický (4)

 

Profi - Sólo - fusion (10-6)

 

Dospelí - Sólo - klasický (6)

 

17:15

Profi - Duo-Trio - (5)

 

Dospelí - Sólo - folklor (8-5)

 

Profi - Team - klasický (4)

 

18:30

Dospelí - Sólo - fusion (6)

 

Profi - Team - folklor (3)

 

Dospelí - Sólo - tribal (4)

 

 

19:20

 

 

koniec

 

 

 

 

 

  Galashow  

 

20:00

 

 

otvorenie

 

víťaz - Profi - Team - folklor

 

Amira 1

 

Badriyah 1 

 

Daila 1

 

víťaz - Profi - Duo-Trio

 

Kasia Wronka 1

 

Zaghareet 1

 

Awa Nejat

 

súťaž - Profi - Sólo - bollywood (3)
  Explosion 5
  Michal a Klaudia - ŠTT

 

víťaz - Dospelí  - Team - fusion

 

Amira 2

 

víťaz - Profi - Team - klasický

 

Badriyah 2

 

víťaz - Dospelí - Duo-trio - fusion

 

Daila 2

 

víťaz - Dospelí - Team - klasický

 

Kasia Wronka 2

 

víťaz - Dospelí - Duo-trio - klasický

 

Zaghareet 2

 

Michal a Klaudia - rumba

 

súťaž - Profi - Team - fusion (4)

22:00

 

 

koniec

 

Update: 30.4.2024
Počet prístupov
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
KontaktNapíšte nám