Orient
Prihlásené páry                          Propozície

 

   FAQs

FAQs - Časté otázky

 

  

  Liptov Orient Festival
   
1. Prečo by som sa mal zúčastniť LOF?
Každý má iný dôvod, možno kvôli počtom v kategóriách, kvôli atmosfére, lebo ste tu ešte nevyhrali,
kvôli prize money, kvôli porote? Motiváciu si musí nájsť každý sám. Za posledné 2 roky je LOF najväčšia súťaž v
okolí (SK, CZ, HU, PL), kde sa môžete naozaj porovnať s ostatnými tanečnicami, skupinami a inšpirovať sa nápadmi iných.


2. Sú nejaké novinky na LOF 2013?
- Prize money - finančná výhra - pre kategóriu Profi Sólo
(ak bude aspoň 10 súťažiacich v kategórii)
- zľavy pre všetkých účastníkov - štartovné a vstupné je nezmenené
(ďalšie bónusy podľa počtu prihlásených)
- víťazi Duo-Trio a Team v každej kategórii budú vystupovať v Galashow
- kto súťaží v sobotu 20. 4. 2013, nekupuje si vstupenku na Galashow
- zmena dĺžky choreografie - Sólo a Duo-Trio 1:45 - 2:30, Team 2:30 - 4:00
(kvôli zladeniu s IDO)
- zmena oceňovania v jednotlivých kategóriách
- zverejnenie hodnotenia rozhodcov po súťaži


3. Poskytujete aj nejaké zľavy?
Poskytujeme zľavy všetkým na všetky platby (štartovné, vstupenky, workshop, nákupy na mieste)
prostredníctvom Lyoness Cashback Card. Ak túto kartu máte, stačí ju ukázať, ak ju nemáte, na požiadanie vám ju bezplatne vydáme. Stačí nás kontaktovať.


4. Prečo nie je openstage a viac workshopov?
LOF je hlavne o tanečnej súťaži, workshop je doplnok – vzdelávacia časť, openstage je len vystúpenie.
My chceme, aby ste sa ukázali pred odbornou porotou a nechali sa porovnať a ohodnotiť.


5. Prečo ste rozdelili LOF na dva dni?
Keď sa plánuje nejaká akcia, organizátor nikdy nevie, ako zareagujú ľudia. Veľmi nás teší veľký záujem
o LOF. Na základe skúseností z minulých ročníkov by sme chceli dopriať súťažiacim, divákom ale aj štábu trochu pohodovejšie podmienky. Aby mal každý čas aj na oddych.


6. Deti a Juniori súťažia až v nedeľu, tak vlastne neuvidia svoje idoly, lebo Galashow je v sobotu.
Náš tip – urobte si výlet na Liptov už v sobotu. Navštívte napr. Tatralandiu a večer sa príďte pozrieť
na Galashow. Poskytneme vám zľavnené vstupenky.


7. Prečo sa zmenilo oceňovanie?
Kvôli dodržaniu charakteru súťaženia. Akú cenu má umiestniť sa na 3. mieste z troch, nechceme len
rozdávať ceny za účasť (aj keď to nie je vina prihlásených, že ostatní sa neprihlásili). Je to na organizátorovi, lebo čím viac kategórií, tým viac cien a samozrejme peniažkov.


8. Budú aj nejaké bonusy pre účastníkov ako po minulé roky?
Bonusy sú na rozhodnutí a možnostiach organizátora, je to niečo naviac. Ale chceme oceniť snahu a
veľké počty na súťažiach. Budú aj tento rok a postupne ich prezradíme podľa počtu prihlásených.


9. Máte nejaké postrehy z minulých ročníkov, čo nebolo dobré, apod.
Mal by som skôr radu:
- niekedy si skupiny mýlia súťaž s vystúpením
(vystúpenie - ukazujem čomu sa venujem, čo mám rád bez ohľadu na úroveň, súťaž - pripravujem sa a očakávam, že budem porovnaný s ostatnými, ktorí sa tiež pravidelne pripravujú)
- niektoré choreografie (duo-trio a team) nie sú choreografiami, lebo vôbec nevyužívajú priestor - všetci
tancujú celú skladbu v rovnakom útvare, zbytočne prichádzajú o body napr. v kritériách Priestorové členenie, kreativita
- bola tu otázka, či „ 2. miesto podalo výkon hodný 2. miesta?“ je to otázka individuálna, lebo LOF je open
súťaž, nie sú predkolá napr. krajské, takže úroveň vidíme až na pódiu. Každý musí zvážiť, či predstúpi pred porotu a niečo ukáže. Vždy sa stane, že je niekto "trochu mimo orient" ale zase majú skúsenosť a nabudúce sa pripravia.


10. Prečo nemôžu byť výnimky z pravidiel, však nejde o život, je to len súťaž?
           
Celá súťaž LOF je ponímaná aj realizovaná tak, aby sa zdvihla úroveň tancovania. Chceme zabezpečiť
všetkým rovnaké podmienky a určené pravidlá chceme aj dodržiavať. Práve toto robí zo súťaže kvalitnú súťaž, kde všetci vedia vopred, čo sa očakáva a bude to aj dodržané.

  Tanečná sútaž
    1. Ako sa mám prihlásiť na súťaž?
Jedine cez online formulár (koľko skladieb toľko prihlášok)


2. Prečo sa musí platiť vopred?
Aby organizátor vedel zabezpečiť podmienky podľa počtu prihlásených súťažiacich (väčšie či menšie
priestory, ceny, apod.)


3. Prečo musím platiť štartovné za každú kategóriu?
Súťaž v každej kategórii je samostatná súťaž, ktorá je vyhodnotená a ocenená samostatne.
Čím viac kategórií, tým viac cien a samozrejme potrebných peňazí na súťaž.


4. Prečo musia byť aspoň 3 v kategórii?
Všeobecne platí, že ak sú aspoň traja, považuje sa to za regulérnu súťaž.


5. Čo ak neviem zaradiť svoju choreografiu do tanečného štýlu?
           
Rozdelenie tanečných štýlov je postačujúce, poraďte sa s vašim choreografom, lektorom, môžete si
pomôcť aj IDO pravidlami.


6. Prečo nie sú priestorové skúšky teamov (roztancovanie)?
Jedine z časových dôvodov. Priestorové skúšky bývajú napr. na Majstrovstvách SR v plesových
choreografiách, kde si môže každý kolektív vyskúšať 2x svoju choreografiu. Vedúci súťaže je prítomný a skontroluje skladbu a choreografiu, či sú dodržané všetky pravidlá. Rozhodca sa s týmito vecami nezaoberá, rozhodca má ohodnotiť čo vidí.


7. Ako prebieha tanečná súťaž?
Sólo: SEMIFINÁLE - vlastná skladba, FINÁLE - spoločná skladba, 6 tanečníc tancuje naraz vedľa seba
bez rekvizít, kostým ako v predkole (semifinále - krátka pauza - finále - krátka pauza - vyhodnotenie)
Duo-Trio a Team: FINÁLE - vlastná skladba (finále - krátka pauza - vyhodnotenie)


8. Prečo je dvojnásobné štartovné po termíne?
Je to bežné na všetkých súťažiach. Po uzávierke prihlášok si organizátor pripravuje všetky zoznamy,
diplomy, ceny apod. Škrtnúť je jednoduché, ale dopísať treba do viacerých zoznamov, zmení sa možno časový harmonogram, veľa opakovanej práce atď. Dvojnásobné štartovné vedie súťažiacich k disciplíne.


9. Čo odporúčate, kde sa prihlásiť, keď nevieme, či bude kategória otvorená?
Prihláste sa všade, kde máte pripravenú choreografiu. Po uzatvorení prihlášok rozhodneme,
či danú kategóriu otvoríme alebo bude spojená s inou. (tanečný štýl uveďte v Poznámke v prihláške)


10. Prečo musím poslať mp3 vopred?
Skladby potrebujeme vopred pripraviť podľa poradia súťažiacich. Manipulácia s mp3 je oveľa
komfortnejšia ako s CD. Proste aby súťaž prebiehala plynule, bez zbytočného zdržania a meškania. Bohužiaľ i napriek tomu“ škriatkovia usilovne pracujú“.


11. Prečo sa nemôžu využívať svetelné efekty apod.?
Je to súťaž, nie vystúpenie (show). Súťažiaci musia mať rovnaké podmienky a rozhodcovia vás hlavne
musia vidieť. Ak je dobré osvetlenie potom aj video je dobré.


12. Čo ak bude skladba kratšia, dlhšia?
Skladby treba pripraviť v limitoch, aké sú uvedené v pravidlách. Predídete tým tomu, že vám skladbu
vypneme po uplynutí limitu a choreografia nebude pasovať.


13. Čo ak nezaplatím včas?
Vašu prihlášku škrtáme zo súťaže.


14. Nemôžem sa zúčastniť workshopu / súťaže, čo mám robiť?
Je slušné sa odhlásiť, peniaze sa nevracajú. Na workshop môžete za seba poslať náhradníka.


15. Ako je to s potvrdenkami za štartovné?
Potvrdenky vydávame podľa prihlášok a vášho upresnenia.

  Rozhodcovia
    1. Ako sa vlastne hodnotí na LOF?
Celý systém LOF súťaží je odvodený zo skúseností v športovom tanci, streetdance, bellydance súťaží a
snažili sme sa vybrať to najlepšie z každého. Zatiaľ najspravodlivejší systém na hodnotenie, ktorý vymysleli je skating (hodnotenie známkami 1-6, kde 1 znamená 1. miesto, 6 - 6. miesto)
Využíva sa väčšinový názor poroty a vylučuje sa tu možnosť rovnakého umiestnenia, vždy sa musí
rozhodnúť (využíva to napr. IDO, športový tanec, možno ste videli súťaž, kde udelili aj dve 2. miesta apod.) V tanci je hodnotenie relatívne, čiže je to vzájomné porovnávanie (v rámci kategórie sa musí rozhodnúť, kto bude prvý, druhý, atd.) nie absolútne ako napr. v gymnastike, kde sa športovec prirovnáva k nejakému ideálu a udeľujú sa body, kto sa ideálu najviac priblíži.


2. Ako hodnotia rozhodcovia?
Podľa Pravidiel LOF a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
Všeobecne platí, že tanečnica - lektorka - rozhodkyňa sú 3 rôzne funkcie, tzn. že každú sa treba naučiť
robiť. Dobrá tanečnica automaticky neznamená dobrá lektorka alebo dobrá porotkyňa, ale možné to je. A naopak, dobrý rozhodca a lektor, nemusí byť super tanečník.


3. Ako môže hodnotiť rozhodca, ktorý neovláda daný tanečný štýl?
Tancovanie je len jedno, dobré, zlé a niečo medzi.
Všetci lektori tanca sú odborníci na pohyb. Keď nepoznám štýl, nebudem sa vyjadrovať k technike,
ale hodnotím ostatné kritériá.
Hocijaký lektor tanca alebo profi tanečník je lepšia voľba ako sponzor súťaže (majiteľ firmy, atd.)
Rozhodca musí mať schopnosť a cit porovnať podobné veci a rozhodnúť o poradí (tieto veci sa poctivo školia napr. v tanečných organizáciach IDO, csts.cz, szts.sk apod.)
Veľmi si zakladáme na výbornej porote, pred súťažou rozhodcov školíme, ale pravdu povediac,
väčšina tanečníc má dojem, že sú aj dobrí rozhodcovia.
Hodnotiť podľa daných kritérií, každé obodovať, stíhať sa aj pozerať aj vyplniť tabuľku, ... chce to cvik. Klobúk dolu pred nimi.


4. Všimli sme si, že nie vždy sú prítomní všetci rozhodcovia, prečo?
Súťaž hodnotí naraz len 5 rozhodcov, ostatní tam môžu sedieť alebo mať prestávku. Každý rozhodca
hodnotí 60-90 min, potom má 20-40 min pauzu.


5. Prečo je práve taký počet rozhodcov?
Videli sme rôzny počet rozhodcov na súťažiach v bellydance – 1, 3, 15 rozhodcov.
Skúsenosti zo športového tanca - najlepší počet je 5-11, väčši počet má malý vplyv na výsledok
(čiže zbytočné výdavky pre organizátora)


6. Je vhodné, keď rozhodca tlieska niektorej súťažiacej?
Existuje tzv. etika rozhodovania - rozhodca by sa mal tváriť neutrálne (nie jednej tlieskať, na druhú
zazerať), nekonzultovať svoj posudok s kolegom rozhodcom, nebaviť sa počas súťaže s tanečnicami, apod. Na to si musia dávať pozor samotní rozhodcovia.


7. Môže rozhodca hodnotiť svoje tanečnice z vlastnej tanečnej školy alebo svoju vlastnú choreografiu?
Budeme sa snažiť rozhodcov rozdeliť tak, aby to nebolo nutné, ale nie je to až také podstatné.
Rozhodca sa musí vedieť odosobniť a zvládnúť aj takúto situáciu. Všeobecne platí, že rozhodca nesmie rozhodovať súťaž, kde súťaží jemu osoba blízka (dcéra, sestra, mama, vnúča) alebo osoba v príbuzenskom pomere (nevesta, švagriná, sesternica, teta, apod.)


8. Čo ak som nespokojná s hodnotením rozhodcov?
Vždy budú spokojní aj nespokojní, každý vidí čo chce vidieť, apod. Nezabránime tomu, je to normálne.
Treba sa naučiť prijať kritiku, zniesť iný názor ako je ten môj.


9. Prečo majú diváci iný názor ako porota?
Je to normálne, asi preto, že posudzujú iba hodnotu show.


10. Hodnotí sa novosť choreografie a choreograf?
Novosť choreografie nehrá žiadnu rolu, choreograf je „ocenený“ na konci súťaže.

  Foto a video
    1. Prečo mám platiť za možnosť fotenia a filmovania?
Pretože celá akcia je produkcia organizátora (LTC – Liptovské tanečné centrum) aj s autorskými právami
a organizátor má právo žiadať, čo uzná za vhodné. Takisto aj vy máte právo to rešpektovať, alebo nie.


2. Prečo si mám objednať foto a video práve od vás?
Zabezpečili sme profíkov, ktorých prácu ste videli minulý rok. LOF je raz do roka, súťažné vystúpenia si
treba vychutnať naživo na obe oči a nie sledovať v hľadáčiku foťáku, a ceny sú veľmi prijatelné.


3. Čo ak sa mi fotky nebudú páčiť?
Čo to znamená? Každému sa páči niečo iné, niekedy sa podarí super momentka, inokedy pekná póza,
fotograf to má v oku. Ponuka je 15-20 fotiek, ale ak sa podarí 40, tak dostanete 40. Fotky sa nevyberajú. Ak je fotka ostrá, je dobrá.


4. Dá sa objednať video z minulých ročníkov LOF?
Áno, pripravujeme DVD z minulých ročníkov, podrobnosti zverejníme.

  Vstupenky
    1. Kedy a ako si kúpim vstupenky?
Online alebo namieste v deň súťaže.


2. Keď si objednám vstupenky, kde si ich vyzdvihnem?
Vstupenky neposielame poštou, ale budú pripravené na Infopointe v Dome kultúry v deň súťaže
alebo si ich môžete vyzdvihnúť osobne v LTC.


3. Keď súťažím musím si kúpiť aj vstupenku?
V deň súťaže si súťažiaci nekupujú vstupenky, lebo platia štartovné. Pre tento ročník LOF
sme sa rozhodli, že tanečnice, ktoré súťažia v sobotu, budú mať vstup na Galashow zadarmo.

Update: 30.4.2024
Počet prístupov
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
KontaktNapíšte nám