Orient
Prihlásené páry                          Propozície

 

 

  Časový harmonogram

 

 

 

  

 

 

 

  Tanečná súťaž - sobota  

 

 

Prezentácia:

8:00 - 8:30

 

Dospelí -Team, Duo-Trio,  Profi - Sólo

 

 

13:00 - 13:30

 

Dospelí 1, 2 - solo, Profi - Duo-Trio, Team

 

 

9:00

 

 

otvorenie

 

9:00

Dospelí  - Team - folklor (5)

 

Profi - Sólo - klasika (20-12-6)

 

10:50

Dospelí - Duo-trio - fusion (6)

 

Profi - Sólo - fusion (16-12-6)

 

Dospelí - Duo-trio - klasický (3)

 

12:25

Profi - Sólo - tribal (9-6)

 

Dospelí  - Team - fusion (7)

 

 

Profi - Sólo - folklor (5)

 

 

30´

obed

14:15

Dospelí 1 - Sólo (zač.) - klasický (3)

 

Profi - Duo-Trio - klasický (4) + folkor (2)

 

Dospelí 2 - Sólo - fusion (5)

 

Profi - Duo-Trio - fusion (8)

 

Dospelí 2 - Sólo - klasický (5)

 

 

 

15:55

Dospelí 1 -  Sólo - klasický (10-6)

 

Profi - Team - fusion (7)

 

 

Dospelí 1 - Sólo - folklor (6)

 

17:35

Profi - Team - klasický (6)

 

Dospelí 1 - Sólo - fusion (8-5)

 

Profi - Team - folklor (3)

 

 

18:45

 

 

koniec

 

 

 

 

 

  Galashow - sobota 

 

19:30

 

 

otvorenie

 

19:30

Jamilah 1

 

Mercedes 1

 

Osama 1

 

víťaz - Dospelí  - Team - folklor

 

Sheyla 1

 

víťaz - Dospelí - Duo-trio - fusion

 

víťaz - Profi - Duo-Trio - klasický

 

Ranya 1

 

víťaz - Dospelí - Duo-trio - klasický

 

Irina 1

 

víťaz - Dospelí - Team - fusion

 

25´

prestávka

21:00

víťaz - Profi - Team - klasický

 

Irina 2

 

Sheyla 2

 

víťaz - Profi - Duo-Trio - fusion

 

Ranya 2

 

Osama 2

  víťaz - Profi - Team - folklor

 

Jamilah 2

 

Mercedes 2

 

víťaz - Profi - Team - fusion

 

22:00

 

 

koniec

 

 

 

 

 

 

  Tanečná súťaž - nedeľa  

 

 

Prezentácia:

8:30 - 9:00 - Deti, Juniori

 

10:00

 

 

otvorenie

 

10:00

juniori - team (8)

 

deti - solo - klasický (6)

 

juniori - duo-trio (5)

 

deti - solo - fusion (6)

 

 

11:35

juniori - solo - klasický (8-5)

 

deti - duo-trio  (3)

 

juniori - solo - folklor (6)

 

 

12:45

deti - team (3)

 

juniori - solo - fusion (16-12-6)

13:50

 

 

koniec

Update: 30.4.2024
Počet prístupov
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
KontaktNapíšte nám