Orient
Prihlásené páry                          Propozície

 

 

  Časový harmonogram

                

                                 

... ak by bol nejaký problém s prezliekaním medzi skupinami, ozvite sa (0905 357150) ...

 

 

 

Prezentácia:

     7:30 -   8:00

Deti, Juniori     zmena - o 30 min skôr !!!

10:00 - 10:30

Dospelí - Amatéri Duo-Trio

12:00 - 12:30

Dospelí - Amatéri Sólo a Team, Profesionáli - Sólo (klasický) a  Duo-Trio

17:30 - 18:00

Profesionáli - Sólo (folklór, bollywood, tribal, fusion) a  Team (všetky)

 

 

                                                Tanečná súťaž  

 

8:30

 

 

otvorenie

 

8:35

team juniori (8)

 

solo deti - klasický+folklor (7)

 

!!!

duo-trio juniori - fusion (4)

 

!!!

duo-trio juniori - klasický+folklor (5)

 

solo deti - fusion (6)

 

 

 

10:20

solo juniori - klasický (14-6)                     (vystúpenie LTC)

 

duo-trio deti (8)

 

duo-trio Dospelí amatéri - klasický (5)

 

 

 

11:40

solo juniori - folklor (4)

 

duo-trio Dospelí amatéri - fusion (8)

 

team deti (4)

 

solo juniori - fusion (5)

 

 

20´

prestávka

 

13:00

Amatéri Team - folklor (3)

 

Profi Sólo - klasický (21-12-6)                  (vystúpenie LTC)

 

Amatéri Sólo - fusion (7-4)                      (vystúpenie LTC)

 

Profi Duo-Trio - folklor (5)

 

 

 

15:00

Amatéri Sólo (pokr.) - klasický (14-6)     (vystúpenie LTC)

 

Profi Duo-Trio - fusion (10)

 

Amatéri Sólo - folklor (7-4)                      (vystúpenie LTC)

 

Profi Duo-Trio - klasický (4)

 

 

 

16:45

Amatéri Team - klasický (8)

 

Amatéri Sólo - tribal (4)

 

Profi Duo-Trio - bollywood (4)

 

Amatéri Sólo (zač.) - fusion (3)

 

Amatéri Team - fusion (8)

18:45

 

 

koniec

 

 

 

  Galashow 

 

19:00

 

 

otvorenie

 

19:00

Suraiya - raks badeya

 

Nelly - intro

 

Yusimi a Pedro

19:20

Profi Team - tribal (4)

 

Profi Sólo - folklor (10-6)                          (vystúpenie LTC)

 

Profi Team - klasický (5)

 

Profi Sólo - bollywood (4)

 

15´

prestávka

21:00

Mahasti + Holdfény lányai

 

Nelly - saidi

 

Yusimi a Pedro

 

Suraiya a Mansour

21:20

Profi Team - bollywood (3)

 

Profi Sólo - tribal (4)

 

Profi Sólo - fusion (13-6)                           (vystúpenie LTC)

 

Profi Team - fusion (6)

 

Profi Team - folklor (5)

23:30

 

 

koniec

 

 

 

 

  Priebeh súťaže:    

 

Sólo:

 

 

 

- semifinále - krátka pauza

- finále - krátka pauza

- vyhodnotenie

 

  Profi Sólo Raqs sharqi:

 

 

 

 

- 1.kolo       (21) - krátka pauza

- semifinále (12) (1. spoločná skladba) - krátka pauza

- finále          (6) (2. spoločná skladba) - krátka pauza

- vyhodnotenie

 

Duo-Trio, Team: 

 

 

- finále - krátka pauza

- vyhodnotenie

 

Update: 30.4.2024
Počet prístupov
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
KontaktNapíšte nám