Orient
Prihlásené páry                          Propozície

 

 

 

Propozície LOF

Propozície LOF 2011.pdf

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Názov súťaže:

Liptov Orient Festival 2011

 

 

 

 

Medzinárodná tanečná súťaž orientálnych tanečníc - 2. ročník

 

 

 Vyhlasovateľ súťaže:

Liptovské tanečné centrum Liptovský Mikuláš

 

Bellydance NIL, Bratislava

 

 Usporiadateľ súťaže:

Liptovské tanečné centrum, Čs. brigády 1879/17, Liptovský Mikuláš

 

SZUŠ Dotyk Ružomberok

 

 Zodpovední zástupcovia:

Ing. Gabriel Pinteš, Čs. brigády 1879/17, Liptovský Mikuláš

 

Najla - Master teacher, diplomovaná lektorka orientálneho tanca

 

 Druh súťaže:    

International open

 

 

 Kategórie:    

 

Status:

Amatéri

 

Profesionáli

 

 

Vekové kategórie: Deti do 11 rokov (2000, 2001, ...)

 

Juniori 12 - 15 rokov (1996, 1997, 1998, 1999)

 

Dospelí od 16 rokov (1995, 1994, ...)

 

 

Súťažné kategórie:

Sólo

 

Duo veková kategória podľa staršej vo dvojici

 

Team 3-15 tanečníc

 

veková kategória - kde patrí aspoň 2/3 kolektívu

 

 

 

Tanečné štýly:

Klasický orientálny tanec a drum solo

 

Folklór aj s rekvizitami

 

Fusion a tribal

 

 

 

 Účasť v súťaži:

otvorená pre všetky tanečnice a skupiny

 

 Termín súťaže:

2. 4. 2011 (sobota)

 

 Miesto konania súťaže:

Dom kultúry

 

Hollého 4, Liptovský Mikuláš

 

 Vedúci súťaže:

Ing. Gabriel Pinteš, Liptovský Mikuláš

 

 Sčitateľ:

 

 

Michal Horáček - LTC

 

 Rozhodcovský zbor:

Najla Slovensko

 

Mahasti

Maďarsko

 

Jindřich Hes

Česká republika

 

Snjezana

Rakúsko

 

Šárka Martináková Česká republika

 

Nadah Nemecko

 

 

 Hudobný doprovod:

reprodukovaná hudba - LTC, vlastné CD

 

 Tanečná plocha:

javisko 8 x 10 m (parket)

 

 Termín prihlášok:        

do 4. 3. 2011

len on-line prihlášky (od 1. 2. 2011)

 

 Informácie:

 

Gabriel Pinteš  

+421 905 357150

 

Najla

+421 915 069394

 

 Časový harmonogram:

09:00 - 09:30

prezentácia Deti a Juniori Amatéri

 

(predbežný)

09:00 - 09:45  

roztancovanie

 

09:45

porada rozhodcov

 

10:00

Začiatok súťaže Deti a Juniori, Solo/Duo/Team

 

 

13:00 - 13:30

prezentácia Dospelí Amatéri / Profesionáli

 

13:00 - 13:45 

roztancovanie

 

14:00

začiatok súťaže Dospelí

 

 

18:30

Galashow - finále Dospelí (solo/duo/team)

 

 

Bude upresnený na základe prihlašok

 

 

 Štartovné poplatky:

osoba / tanečný štýl   (poslať na účet č. 56485940/0900  do 4. 3. 2011)

 

 

Amatéri

Sólo

Deti, Juniori

7 €

 

Dospelí

 15 €

 

Duo, Team 

5 €

 10 €

 

 

Profesionáli

Sólo

Dospelí

 20 €

 

Duo, Team 

 15 €

 

 

 Ceny:

 

 

pre všetky finalistky diplomy, prvé tri miesta medaila, trofej a vecné ceny

 

(malá pozornosť pre každú súťažiacu)

 

 

Špeciálne ceny

 

Profesionáli Sólo - Raqs sharki/Folklor/Fusion

 

Let´s Dance Festival Praha, 28. - 31. 7. 2011

 

* zadarmo seminár so zahraničným lektorom podľa vlastného výberu

 

* bezplatná účasť na súťaži

 

* VIP karta na všetky sprievodné akcie

 

 

Profesionáli Team - Raqs sharki/Folklor/Fusion

 

Orient Expo 2011 Budapest, 7. - 8. 5. 2011

 

* bezplatná vstupenka

 

* vystúpenie na akcii, 7. 5. 2011

 

 Vstupenky:

každá súťažiaca obdrží zadarmo 1 vstupenku na Galashow

 

vedúci tanečných skupín obdržia celodennú vstupenku

 

 

Ostatní:

Tanečná súťaž

5 €

 

Galashow

5 €

 

Celodenná

8 €

 

 Úhrada nákladov:

Usporiadateľ hradí náklady funkcionárom a rozhodcom podľa dohody.

 

Tanečnice na vlastné náklady.

 

 

 

Súťaž bude vedená podľa týchto Propozícií a podľa Pravidiel súťaže LOF 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Propozície vypracoval:

Ing. Gabriel Pinteš

dňa: 1. 2. 2011

 

 

 Upozornenie:

 

Každá tanečnica tancuje na vlastné nebezpečenstvo.

 

Usporiadateľ neručí za straty v spoločných šatniach a priestoroch súťaže!

 

 

 Poznámka:

 

Fotenie a filmovanie

Tanečná súťaž

zadarmo

 

Galashow

videokamera

10 €

 

fotoaparát

10 €

 

 

After párty v LTC po Galashow

2.4.2011 o 22:00

 

 

vstup zadarmo

pre súťažiace z kategórie Dospelí a pre vedúcich skupín

 

Deti, Juniori, ale treba sa prihlásiť

 

vstupné 5 €

pre rodinných príslušníkov a ostaných záujemcov

 

 

 

Počas súťaže budú pripravené predajné stánky predajcov s orientálnymi potrebami.

 

Update: 17.5.2019
Počet prístupov
KontaktNapíšte nám