Orient
Prihlásené páry                          Propozície

 

 

 

Časový harmonogram

Timetable LOF 2011

                                 

     
  Tanečná súťaž    
10:00     otvorenie
  10:10   solo deti - semifinále
  10:45   solo juniori - finále
  11:10   solo deti - finále
      vystúpenie LTC
  11:35   výsledky sólo Deti, Juniori
  11:45   prestávka
  11:55   duo deti+juniori - finále
  12:00   duo Dospelí - finále
      vystúpenie LTC
      výsledky duo
  12:25   team deti+juniori - klasický
      vystúpenie LTC
      výsledky team
  12:45   prestávka - prezlečenie
  12:50   team deti+juniori - folklor+fusion
      vystúpenie LTC
      výsledky team
13:10     koniec
     
obed   prestávka
     
14:00     otvorenie
  14:05   Amatéri Sólo - klasický - semifinále
  14:35   Profi Sólo - folklor - semifinále
  15:00   Amatéri Sólo - klasický - finále
      vystúpenie LTC
      výsledky amatéri - klasický
  15:25   prestávka
  15:30   Profi Sólo - fusion - semifinále 
  16:00   Amatéri Sólo - folklor+fusion - finále
      vystúpenie LTC
      výsledky amatéri - folklor+fusion
  16:20   Profi Sólo - klasický - semifinále
  17:00   prestávka
  17:10   Amatéri Team Klasický - finále
      vystúpenie LTC
      výsledky
  17:40   Amatéri Team Folklor - finále 
      vystúpenie LTC
      výsledky
  18:00   Amatéri Team Fusion - finále
      výsledky
18:40     koniec
     
     
  Gala show    
19:00     otvorenie
      vystúpenie LTC
  19:10   Profi Sólo - klasický - finále
      výsledky
  19:45   Profi Sólo - folklor - finále
      výsledky
  20:05   Profi Sólo - fusion - finále 
      výsledky
  20:30   prestávka
  20:35   Profi Duo - klasický - finále
      vystúpenie LTC
      výsledky
  20:55   Profi Duo - folklor - finále
      vystúpenie LTC
      výsledky
  21:15   Profi Duo - fusion - finále 
      Miss Orient 2010
      výsledky
  21:35   Profi Team - klasický - finále
      Snjezana
      výsledky
  21:55   Profi Team - folklor - finále
      Nadah
      výsledky
  22:25   Profi Team - fusion - finále 
      Najla
      výsledky
23:00     koniec

 

Update: 30.4.2024
Počet prístupov
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
Space
KontaktNapíšte nám